logo batumiexpert
Ավելի շփումներ

Buy an apartment total area before 117.00 m², unfurnished in Batumi

Գին $:
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ
Բնակելի մակերես, քառ․ մ
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ
Հարկ
հարկերի քանակը
Սենյակների քանակը
Այլ ֆիլտրեր
Հանել ֆիլտրերը
Կիրառել ֆիլտրեր
Դասակարգել:
$ 48 300
ID 5417
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 1
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 30.15
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 28.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 9
հարկերի քանակը: 32
Այլ մանրամասներ
$ 47 700
ID 5416
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 1
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 29.80
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 26.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 9
հարկերի քանակը: 32
Այլ մանրամասներ
$ 42 400
ID 5403
Բաթումի
street Tbel-Abuseridze
Սենյակների քանակը: 3
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 104.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 99.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 5.00
Հարկ: 6
հարկերի քանակը: 23
Այլ մանրամասներ
$ 81 300
ID 5398
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 2
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 47.80
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 35.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 13
հարկերի քանակը: 34
Այլ մանրամասներ
$ 71 400
ID 5396
Բաթումի
street Angisa
Սենյակների քանակը: 2
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 59.50
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 48.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 5.00
Հարկ: 29
հարկերի քանակը: 32
Այլ մանրամասներ
$ 58 300
ID 5389
Բաթումի
street Iusuf Kobaladze
Սենյակների քանակը: 3
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 50.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 45.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 22
հարկերի քանակը: 23
Այլ մանրամասներ
$ 110 000
ID 5372
Բաթումի
street Tbel-Abuseridze
Սենյակների քանակը: 3
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 92.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 88.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 20.00
Հարկ: 26
հարկերի քանակը: 27
Այլ մանրամասներ
$ 39 000
ID 5368
Բաթումի
street Iusuf Kobaladze
Սենյակների քանակը: 2
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 47.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 44.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 21
հարկերի քանակը: 23
Այլ մանրամասներ
$ 35 000
ID 5367
Բաթումի
street Iusuf Kobaladze
Սենյակների քանակը: 2
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 47.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 44.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 7
հարկերի քանակը: 23
Այլ մանրամասներ
$ 70 400
ID 5362
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 2
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 44.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 40.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 5.00
Հարկ: 26
հարկերի քանակը: 51
Այլ մանրամասներ
$ 45 000
ID 5361
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 1
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 30.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 27.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 30
հարկերի քանակը: 51
Այլ մանրամասներ
$ 68 200
ID 5360
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 2
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 44.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 40.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 5.00
Հարկ: 18
հարկերի քանակը: 51
Այլ մանրամասներ
$ 63 800
ID 5359
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 2
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 44.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 40.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 5.00
Հարկ: 14
հարկերի քանակը: 51
Այլ մանրամասներ
$ 49 500
ID 5357
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 1
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 33.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 30.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 27
հարկերի քանակը: 51
Այլ մանրամասներ
$ 30 800
ID 5355
Բաթումի
street Iusuf Kobaladze
Սենյակների քանակը: 2
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 50.50
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 45.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 5.00
Հարկ: 16
հարկերի քանակը: 23
Այլ մանրամասներ
$ 38 500
ID 5351
Բաթումի
street Haidar Abashidze
Սենյակների քանակը: 3
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 75.40
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 66.60
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 5.00
Հարկ: 14
հարկերի քանակը: 17
Այլ մանրամասներ