logo batumiexpert
Ավելի շփումներ

Buy an apartment total area before 62.00 m², view sea view in Batumi

Գին $:
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ
Բնակելի մակերես, քառ․ մ
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ
Հարկ
հարկերի քանակը
Սենյակների քանակը
Այլ ֆիլտրեր
Հանել ֆիլտրերը
Կիրառել ֆիլտրեր
Դասակարգել:
$ 45 000
ID 5431
Բաթումի
street Iusuf Kobaladze
Սենյակների քանակը: 2
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 48.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 45.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 21
հարկերի քանակը: 23
Այլ մանրամասներ
$ 101 000
ID 5430
Բաթումի
street Niko Pirosmani
Սենյակների քանակը: 3
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 73.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 70.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 10.00
Հարկ: 25
հարկերի քանակը: 30
Այլ մանրամասներ
$ 89 700
ID 5429
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 2
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 67.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 60.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 10.00
Հարկ: 13
հարկերի քանակը: 18
Այլ մանրամասներ
$ 83 800
ID 5426
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 2
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 67.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 65.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 23
հարկերի քանակը: 25
Այլ մանրամասներ
$ 80 400
ID 5424
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 2
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 67.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 60.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 22
հարկերի քանակը: 25
Այլ մանրամասներ
$ 84 100
ID 5423
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 3
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 73.10
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 65.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 5.00
Հարկ: 21
հարկերի քանակը: 25
Այլ մանրամասներ
$ 80 400
ID 5422
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 3
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 67.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 60.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 19
հարկերի քանակը: 25
Այլ մանրամասներ
$ 48 300
ID 5417
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 1
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 30.15
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 28.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 9
հարկերի քանակը: 32
Այլ մանրամասներ
$ 47 700
ID 5416
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 1
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 29.80
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 26.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 9
հարկերի քանակը: 32
Այլ մանրամասներ
$ 100
ID 5413
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 2
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 52.00
Հարկ: 21
հարկերի քանակը: 24
Այլ մանրամասներ
$ 37 000
ID 5410
Բաթումի
street Iusuf Kobaladze
Սենյակների քանակը: 1
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 28.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 24.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 2.00
Հարկ: 5
հարկերի քանակը: 26
Այլ մանրամասներ
$ 46 700
ID 5406
Բաթումի
street Iusuf Kobaladze
Սենյակների քանակը: 1
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 39.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 34.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 9
հարկերի քանակը: 23
Այլ մանրամասներ
$ 160 000
ID 5405
Chakvi
street Agmashenebeli
Սենյակների քանակը: 6
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 1830.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 230.00
Հարկ: 0
հարկերի քանակը: 2
Այլ մանրամասներ
$ 0
ID 5401
Բաթումի
street Shalva Inasaridze
Սենյակների քանակը: 3
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 58.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 50.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 5.00
Հարկ: 9
հարկերի քանակը: 16
Այլ մանրամասներ
$ 45 900
ID 5390
Բաթումի
street Sherif Khimshiashvili
Սենյակների քանակը: 1
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 34.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 30.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 23
հարկերի քանակը: 24
Այլ մանրամասներ
$ 58 300
ID 5389
Բաթումի
street Iusuf Kobaladze
Սենյակների քանակը: 3
Ընդհանուր մակերես, քառ․ մ: 50.00
Բնակելի մակերես, քառ․ մ: 45.00
Խոհանոցի մակերես, քառ․ մ: 3.00
Հարկ: 22
հարկերի քանակը: 23
Այլ մանրամասներ